Sejarah Desa

Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati asal mulanya terjadi adanya putri yang cantik yang sering kelihatan . Dan makanya di sebut SRIKATON ejaan dari SRI = PUTRI , dan KATON = SERING KELIHATAN / NAMPAK